Základní informace

Na této stránce naleznete obecné informace o typech kurzů veřejné skupinové výuky a o učebních materiálech v jazykové škole Jipka.

Typy kurzů

Jazyková škola Jipka nabízí několik typů kurzů:

Obecný kurz

... je zaměřen na komplexní rozvoj jazykových dovedností. V kurzu je používána námi doporučená učebnice odpovídající úrovni kurzu. Hodina je rozdělena na několik částí: uvítání, hra či konverzace pro aktivaci studentů, kontrola domácího úkolu, opakování probrané látky a navázání novou gramatikou, rozšíření slovní zásoby, poslech, konverzace, hry či procvičování probíraného jevu.

Kapacita kurzu je 4 — 10 studentů.

Konverzace

... se zaměřují především na rozšíření slovní zásoby formou her, poslechů, diskuzí a článků a také na procvičení již naučené gramatiky v praxi. Materiály k hodině zajistí sám lektor, není třeba pořizovat žádnou učebnici.

Kapacita kurzu je 4 — 8 studentů.

Obchodní jazyk

... se soustředí na rozšíření slovní zásoby v oboru obchodu, ekonomiky a fungování firmy. Výuka probíhá podle speciálních učebnic. V kurzech se hovoří o tématech obchodu a ekonomiky obecně, ale probíhá i nácvik konkrétních obchodních jednání, telefonátů a obchodní korespondence.

Kapacita kurzu je 4 — 8 studentů.

Obchodní korespondence

... je zaměřena na úřední či pracovní korespondenci, nejedná se však o výuku obchodního jazyka (máte-li zájem o obchodní jazyk, nabízíme kurzy v kategorii „business“ — Obchodní jazyk).
Tento kurz je ideální pro studenty, kteří chtějí ovládat psaní obchodní korespondence v cizím jazyce v zaměstnání či během studií obchodního směru. Cílem kurzu je praktické procvičení psaného jazyka ať už ve formě úředních dopisů, faxů, emailů, reportů, motivačních dopisů či životopisů. Procvičíte si, jaké náležitosti má mít oficiální email, jak oslovovat adresáty, jak strukturovat text a jaké ustálené obraty se používají. Lektor Vás naučí jasnému a efektivnímu písemnému projevu, ukáže Vám, jak být slušný bez toho, aniž by Váš projev působil nesměle či ustrašeně, jak být přímý ne však drzý, výstižný ale ne úsečný, rozhodný ne však umíněný.

Kapacita kurzu je 4 — 10 studentů.

Příprava k mezinárodní zkoušce

... komplexně připraví studenta na zkoušku k mezinárodně platným certifikátům ve všech jazycích. Na kurzu se procvičují všechny části zkoušek: gramatika, poslech, čtení, psaní, konverzace. V hodinách lektor upozorňuje na časté chyby při zkouškách, doporučuje postupy pro úspěšné absolvování. U vybraných typů zkoušek (PET, FCE, CAE) si student může 2x ročně v Jipce vyzkoušet tyto zkoušky nanečisto.

Kapacita kurzu je 4 — 8 studentů.

Čeština pro žadatele o trvalý pobyt

... je určen pro cizince, kteří v České republice žádají o udělení povolení k trvalému pobytu. Žadatelé musí složit zkoušku z českého jazyka na úrovni A1 dle Evropského referenčního (ERR). Kurz se řídí metodikou vypracovanou z podnětu MŠMT (jedná se o centralizovaný obsah). Metodika je cíleně zaměřená na přípravu ke zkoušce, nikoliv na výuku obecného jazyka. Cílem je dosažení úrovně A1 a tím i příprava k úspěšnému složení zkoušky. Lektor klade důraz na osvojení si základních znalostí ve všech jazykových dovednostech: poslech, čtení, psaní, mluvení a gramatika.

Kapacita kurzu je 4 — 10 studentů.

Gramatické struktury

Kurz je zaměřen pouze na objasnění a procvičení gramatických jevů jazyka v dané úrovni. Kurz může sloužit jako doplněk k přípravě na zkoušku PET/FCE/CAE nebo samostatně pro studenty, kteří potřebují pouze procvičit gramatiku. V kurzu se nepoužívá žádná učebnice, materiály zajistí lektor.

Kapacita kurzu je 4 — 10 studentů.

Miniskupiny

...je speciální druh jazykových kurzů, který je určen pro studenty, kteří preferují výuku v malé skupině. Lekce jsou intenzivní, svižné a účelně zaměřené. Výukové materiály, tempo hodiny i způsob výuky se mohou přizpůsobit požadavkům a potřebám studentů daleko lépe než v běžném kurzu. Kurzy jsou pravidelně vypisovány na konkrétní vyučovací dny a hodiny nebo je možné výuku objednat pro skupinu přátel/kolegů na libovolný den a čas. 

Kapacita kurzu je 3 — 5 studentů.

Angličtina třetího věku

Tento typ kurzu je určen pro dříve narozené, kteří se nyní rozhodli začít s angličtinou. Metodické plány k těmto úrovním anglického jazyka byly našimi metodiky speciálně uzpůsobeny tak, aby mohlo být tempo výuky více flexibilní, aby se lektor mohl přizpůsobovat potřebám studentů a přiblížit se tématy jejich zájmům. Pokud byste se rádi učili anglicky, ale máte obavy z tempa a rozsahu učiva či z věkového složení studijní skupiny, tento kurz je pro Vás tou nejlepší volbou! Nezapomeňte, nikdy není pozdě začít!

Kapacita kurzu je 4 — 10 studentů.

Kultura a literatura

... seznámí studenty s autory, kteří psali v daných jazycích, a jejich dílem, dozvíte se zajímavosti o klasických autorech, jak je neznáte. Součástí je i čtení a hraní divadelních her v originále. Jedinečná možnost vyzkoušet si jazyk v praxi a poznat část reálií, které se ke znalosti jazyka váží.

Kapacita kurzu je 4 — 8 studentů.

Turbo

Nestandardní kurz typu Turbo je vhodný pro všechny, kteří potřebují v co nejkratším čase zvládnout základy jazyka. Intenzivní výuka, během které lektor se studenty probere celou jednu úroveň, je ideální volbou před plánovanou cestou do zahraničí, změnou zaměstnání či pro maminky na mateřské dovolené.

Kapacita kurzu je 4 - 10 studentů

Učební materiály

Základní učebnice používané ve veřejných skupinových jazykových kurzech:

 • Angličtina:
  • obecné kurzy: New Cutting Edge
  • příprava k mezinárodním Cambridgeským zkouškám: učebnice z edice Gold Plus (2008 Edition)
  • Business: Market Leader 
 • Francouzština:
  • Alter Ego
 • Němčina:
  • Tangram Aktuell
 • Španělština:
  • Nuevo Ven 
 • Italština:
  • Italština za 24 dní
  • Učebnice současné italštiny
 • Ruština: 
  • Ruština v praxi
  • Ruština pro samouky

Ve všech kurzech se používá mnoho doplňkových materiálů (gramatická cvičení, články z novin a časopisů, hry). Samozřejmostí jsou doplňková poslechová cvičení.

Učebnice je možné zakoupit přímo v Jipce s až 10 % slevou oproti standardním pultovým cenám.