Jazykový audit

Jazykový audit by měl vždy předcházet zahájení výuky ve firmě. V rámci auditu dochází ke kompletnímu otestování jazykových znalostí všech studentů.

Audit se skládá z následujících částí:

  • Gramatický test
  • Poslechové cvičení
  • Ústní projev
  • Esej na zadané téma
  • Porozumění čtenému textu

Na základě tohoto auditu jsou studenti rozřazeni do skupin dle vyhodnocené úrovně. Hodnocení probíhá dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který definuje znalosti v jednotlivých oblastech jazyka, které student musí na dané úrovni ovládat. Evropský referenční rámec rozlišuje šest úrovní A1-C2

Jazykový audit nabízíme ve zkrácené verzi (test, porozumění čtenému textu, ústní projev) zdarma všem firmám, které si u nás objednávají jazykové kurzy.

Pravidelné testování zajišťujeme u všech kurzů, které již probíhají vždy po dohodě s klientem minimálně však jednou za rok.