Učební materiály

Pro výuku jazyků existuje na českém trhu nepřeberné množství výukových materiálů. Před zahájením jazykového kurzu klientům pomůžeme s výběrem nejlepší učebnice, která odpovídá jejich úrovni a požadavkům na kurz.

Knihy jsme schopni zajistit za cenu až o 15 % nižší než jsou doporučené prodejní ceny. V případě, že ze strany klienta vznikne speciální požadavek na používané učebnice, jsme schopni se po dohodě těmto požadavkům přizpůsobit.

Pro výuku odborně zaměřeného jazyka (se zaměřením na business, právo atd.) jsme schopni dodat odborné učebnice i ze zahraničí, které nejsou na českém trhu k dispozici. Kompletní seznam těchto učebnic dodáme na vyžádání.

Ve výuce je rovněž používáno velké množství doplňkových materiálů (články z cizojazyčných tiskovin, doplňkové materiály z jiných učebnic, doplňující slovní zásoba, audiomateriály a další.) Veškeré tyto materiály jsou zahrnuty v ceně výuky.

Vše zařídíme na klíč, což šetří klientům čas, peníze a starosti navíc.