Metodické kurzy

Aktuální konkrétní termíny kurzů naleznete v rozpise metodických kurzů.

Naše metodické semináře jsou připravovány a vedeny týmem zkušených pedagogů a metodiků. Základní seminář je určen nejen začínajícím lektorům, ale i těm zkušenějším, kteří si mohou touto cestou rozšířit obzory a naučit se i jiným stylům výuky, kterými mohou své studenty lépe zaujmout a motivovat. Na tento základní seminář pak navazuje celá řada specializovaných seminářů, které jsou určeny zejména pro ty lektory, jenž se chtějí neustále zlepšovat a zkvalitňovat svoji práci.

Každý seminář probíhá formou workshopu, kde si nově nabyté znalosti a dovednosti lektoři také vyzkouší a procvičí. Každý z účastníků semináře od nás zdarma obdrží materiál, který byl vytvořen speciálně pro potřeby tohoto kurzu a který poslouží nejen jako zdroj informací pro případné pozdější použití, ale také jako vhodný podklad k praktickému procvičování během výuky.

Kurz obsahuje 6 devadesátiminutových lekcí, které jsou rozděleny do dvou dnů během jednoho víkendu.

Seminář je veřejně přístupný, může se do něj tedy přihlásit kdokoliv, kdo se chce věnovat práci lektora cizích jazyků. Všem lektorům JIP je školení poskytováno zdarma.

Pokud máte i Vy zájem o absolvování našeho metodického semináře, můžete se přihlásit jednoduše na těchto www stránkách pomocí online objednávky nebo osobně u nás v kanceláři.

Do týmu, který metodické semináře připravuje, patří:

 • Mgr. Lenka Aoudj
 • Mgr. Michal Bergman
 • Mgr. Kateřina Laňková
 • Mgr. Veronika Peštuková

Struktura metodických seminářů

 1. Třídní management
 2. Plánování výuky, příprava na hodiny, doplňkové materiály, pomůcky
 3. Úvodní nebo-li první hodina výuky
 4. Struktura vyučovací hodiny, etapy vyučování
 5. Realizace a řízení vyučovací hodiny
 6. Zpětná vazba, opakování, domácí úkoly
 7. Poslech s porozuměním jako jedna z cílových dovedností ve výuce cizího jazyka
 8. Aktivity vhodné k výuce poslechu
 9. Jak efektivně vyučovat čtení a porozumění čtenému textu?
 10. Psaný projev
 11. Mluvený projev, konverzace
 12. Problémy mluveného projevu
 13. Aktivity a hry
 14. Výuka gramatiky
 15. Slovní zásoba
 16. Výslovnost
 17. Role chyb aneb Jak často opravovat studenty
 18. Motivace
 19. Improvizace a suplování výuky
 20. Sebereflexe a sebevzdělávání lektora
 21. Zpětná vazba poskytovaná studenty