Typy výuky

Zajišťujeme tyto typy jazykových kurzů:

 • Individuální
 • Skupinové
 • Specializované
 • Intenzivní
 • Příprava ke zkouškám a certifikátům

Individuální výuka

Tento druh výuky je určen pro všechny studenty bez ohledu na úroveň pokročilosti v jazyce. Student si může zvolit obecné jazykové kurzy, ale také jazyk zaměřený na určité obory (finance, právo, obchod, marketing, reklama apod.), či na přípravu k mezinárodní zkoušce.

Tento typ výuky je doporučován vzhledem k nejlepším výsledkům výuky.

Výhody:

 • Časová flexibilita
 • Přizpůsobení výuky individuálním potřebám studenta
 • Možnost volby náplně výuky
 • Možnost výběru učebních materiálů

Skupinová výuka

Tohoto programu se účastní skupiny s doporučeným počtem osmi studentů. Z hlediska metodiky je to maximální počet pro efektivní výuku cizích jazyků, bereme však samozřejmě v úvahu přání klienta. Stejná jazyková úroveň studentů ve skupině je zajištěna pomocí rozřazovacích testů. Kurzy mohou být zaměřené na obecný, odborný jazyk, konverzaci a dále dle specifických požadavků klienta.

Výhody:

 • Komunikace ve skupině
 • Učení se z chyb ostatních
 • Snížení nákladů na výuku jednoho studenta

Specializovaná výuka

U těchto jazykových kurzů se předpokládá alespoň mírně pokročilá úroveň znalosti daného jazyka. Ve speciálně zaměřených kurzech se studenti věnují především rozšíření slovní zásoby v daném oboru a orientaci v příslušné terminologii.

Nabízíme odborné jazykové kurzy zaměřené na oblast financí, informatiky, účetnictví. Vyučujeme také právo, obchod, aplikovaný management, marketing a reklamu a další a pořádáme i kurzy pro asistentky. Máte-li však zájem o jinou specializaci, rádi Vám vyjdeme vstříc. Kurzy specializované výuky nabízíme skupinám i jednotlivcům.

Intenzivní kurzy

Intenzivní kurzy jsou vhodné pro ty studenty, kteří se v krátké době potřebují zdokonalit v cizím jazyce.

Výhody:

 • Volba intenzity kurzu
 • Dosažení velkého pokroku za krátkou dobu
 • Výběr zaměření kurzu
 • Tuto výuku je možné zorganizovat pro jednotlivce i skupiny

Příprava ke zkouškám a certifikátům

Naše studenty jsme schopni připravit ke všem mezinárodně uznávaným zkouškám a certifikátům. Přípravné jazykové kurzy jsou vždy vedeny rodilými mluvčími, kteří mají dlouholeté zkušenosti s tímto typem kurzů a zároveň mají zkušenosti s průběhem mezinárodních zkoušek. Úspěšnost našich studentů při mezinárodních zkouškách je velmi vysoká.

Dvakrát za rok nabízíme studenům možnost vyzkoušet si zkoušku FCE a CAE nanečisto.