Vzdělávání z fondů EU

Víte, že je nyní možné získat finanční prostředky na jazykové či odborné vzdělávání Vašich zaměstnanců ze strukturálních fondů Evropské unie až do výše 100% předpokládaných nákladů?

Jazyková škola Jipka v současné době nabízí nejen velké množství vzdělávacích produktů, ale také způsob, jak vzdělávání ve Vaší společnosti financovat.

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje v rámci programů Evropského sociálního fondu (ESF) firmy, které chtějí svým zaměstnancům nabídnout rozvoj v oblasti vzdělávání a lidských zdrojů. Mezi podporované aktivity patří mimo jiné jazykové vzdělávání zaměstnanců a odborné vzdělávání (tzv. soft skills). Podle typu veřejné podpory, způsobu vzdělávání a velikosti podniku tak lze získat finanční prostředky jak na realizaci vzdělávacích aktivit, tak na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců po dobu jejich účasti na školení.

Jazyková škola Jipka ve spolupráci se svými partnery nabízí možnost získání dotací z ESF. Napsání projektu je poměrně náročné a úspěšnost žadatelů se zvyšuje s narůstajícím množstvím zkušeností v dané oblasti. Vzhledem k mnohaleté působnosti Jipky na trhu vzdělávání jsme schopni Vám vypracovat projektovou žádost tak, aby zcela vyhovovala požadovaným kritériím a uspěla ve výběrovém řízení.

Právě společnost Jipka je ideálním partnerem pro realizaci projektů tohoto typu, neboť nabízí možnost zpracování a realizace projektů nejen v oblasti jazykového vzdělávání, ale i v rámci odborného vzdělávání, a to i v cizím jazyce

Program "Vzdělávejte se pro růst"

1) Podstata projektu a komu je určen

Projekt je určen pro malé a střední podniky v odvětví s předpokladem růstu, které potřebují vyškolit či rekvalifikovat své zaměstnance. Projektu se mohou zúčastnit firmy, které působí mimo Prahu (mají pobočku mimo hlavní město), případně firmy se sídlem v Praze, ale s místem působení v jiném městě ČR.

Projekt umožňuje získat

 • podporu na vzdělávání (až 100% pokrytí nákladů)
 • dotace na mzdy zaměstnanců, včetně zdravotního a sociálního pojištění (až 100% pokrytí nákladů)
 • příspěvky na cestovní náklady (až 100% pokrytí nákladů)
 • dotace až 500 000 Kč měsíčně

Projekt je realizován v období 31. 5 . 2011 - 31. 7 .2013, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 31. 5. 2013.

 

2) Kritéria pro získání příspěvku

Úřad práce ČR vychází ze situace na lokálním trhu práce a celkové situace podniku dle následujících kritérií:

 • význam daného podniku
 • význam odvětví podniku v regionu
 • nezbytnost vzdělávání zaměstnanců
 • zhodnocení případného rozšíření aktivit podniku či získávání nových zakázek
 • přínos vzdělávací aktivity pro zaměstnance
 • přiměřenost výsledků vzhledem k výši požadovaného příspěvku

 

3) Postup podání a realizace

S vyplněním formuláře Vám zástupci naší jazykové školy Jipka rádi pomohou. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat na firemni@jipka.cz

 

Celý manuál "Vzdělávejte se pro růst" ke stažení zde

 1. Čestné prohlášení
 2. Prohlášení o velikosti podniku
 3. Žádost o proplacení

 

Co Vám můžeme dále nabídnout:

Poradenská činnost
-    podáme Vám informace o možnostech získání dotací z ESF, o aktuálních i plánovaných operačních programech

Zpracování projektové žádosti
-    zpracování a podání projektové žádosti dle požadovaných kritérií

Řízení a zhodnocení
-    podpora při řízení celého projektu a jeho finální zhodnocení

Všechny tyto činnosti můžete získat bezplatně, platíte až po úspěšném získání financí z ESF.

Věříme, že společně dokážeme podpořit rozvoj lidského kapitálu Vaší firmy!

Pro více informací nás kontaktujte na info@jipka.cz