Jazykové zkoušky

Zkoušky nanečisto

3x ročně si u nás můžete vyzkoušet jazykové zkoušky nanečisto, které vám umožní otestovat si znalosti jazyka ještě před tím, než zaplatíte drahé registrační poplatky na mezinárodní zkoušku.

Zkoušky jsou vedeny zkušenými lektory, kteří mají s přípravou k těmto zkouškám bohaté zkušenosti.

Struktura zkoušky nanečisto je zcela totožná se strukturou skutečných zkoušek.

Termíny zkoušek nanečisto:

22. 2. 2013
23. 2. 2013

 

Anglický jazyk

Státní jazyková zkouška

Na tuto zkoušku vás můžeme připravit formou individuální výuky.

Typy zkoušek

Základní (B2) 3000 Kč
Všeobecná (C1) 3600 Kč
Speciální překladatelská (C2)

5500 Kč

Speciální tlumočnická (C2)

6000 Kč

Termíny zkoušek

Státní jazyková zkouška se koná dvakrát do roka – na jaře a na podzim (květen a listopad) a je možno se k ní přihlásit pro jarní termín během února a března a pro podzimní termín během června až září. Zkouška se skládá vždy z písemné a ústní části. Ústní zkouška se koná nejdříve za dva týdny po písemných testech.

Ke speciálním zkouškám (překladatelská a tlumočnická) se mohou přihlásit pouze zájemci, kteří již absolvovali všeobecnou státní jazykovou zkoušku pro úroveň C1.

Přihlášky

Přihlášku můžete podat v místě konání zkoušky, tedy v Jazykové škole hlavního města Prahy.
Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána pro jarní termín nejpozději do 31. března a pro podzimní termín do 30. září.

Místo konání

Jazyková škola hlavního města Prahy (dříve Státní jazyková škola) – Školská 15, Praha 1.

Cambridge certificates

Jsou určeny zájemcům o mezinárodně uznávané zkoušky anglického jazyka. Pořádáme skupinové přípravné kurzy ke zkouškám KET, PET, FCE CAE a CPE, na ostatní zkoušky vás můžeme připravit formou individuální výuky.

Obecná angličtina:
Typy zkoušek

Cena

KET

2600 Kč

PET 2800 Kč
FCE 4350 Kč
CAE 4550 Kč
CPE 4650 Kč

Obchodní angličtina:

Typy zkoušek

Cena

BEC Preliminary 2950 Kč
BEC Vantage 4600 Kč
BEC Higher

4800 Kč

Zkoušky pro děti:

YLE - Young Learners English Tests

Zkouška je organizovaná pro tři úrovně náročnosti

 • Starters - Základní úroveň zkoušek pro děti od 7 let, které již absolvovaly přibližně 100 hodin studia angličtiny.
 • Movers - Druhá úroveň zkoušek pro děti je vhodná pro děti mezi 8 a 11 lety, které za sebou mají asi 175 hodin jazykové výuky.
 • Flyers - Třetí a nejnáročnější z testů je sestaven pro děti od 9 do 12 let, které absolvovaly zhruba 250 hodin jazykových studií. Je srovnatelná s úrovní zkoušek Cambridge Key English Test (KET) a je tak prvním krokem k hlavnímu souboru mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek pro mládež a dospělé.

Zkoušky Cambridge YLE se skládají ze tří částí: čtení a psaní, poslechu a mluvení.

Typy zkoušek Cena
YLE Starters 1100 Kč
YLE Movers 1250 Kč
YLE Flyers 1300 Kč

 

Registrace

Na všechny typy Cambridge certificates Vás můžeme přihlásit přímo v Jipce, i když nejste studentem Jipky. Registrací u nás získáte slevu 150 Kč z ceny zkoušky.

Aktuální termíny registrací naleznete na stránkách "Britské rady"

Termíny zkoušek

Všeobecná angličtina:

  Léto 2012
KET 1. června
PET 1. června
FCE 9. června
CAE 13. června
CPE 14. června
  Zima 2012
KET 7. prosince
PET 7. prosince
FCE 4. prosince
CAE 5. prosince
CPE 6. prosince

Obchodní angličtina:

  Léto 2012
BEC Preliminary 6. června
BEC Vantage 7. června
BEC Higher 5. června
  Zima 2012
BEC Preliminary 24. listopadu
BEC Vantage 1. prosince
BEC Higher 17. listopadu

Zkoušky YLE nemají pevné termíny, ty se určují jednotlivě s každou školou (kdykoliv je to možné, zkoušky probíhají v těchto školách, v prostředí, které děti důvěrně znají). Kontaktujte prosím pražskou centrálu British Council alespoň sedm týdnů před požadovaným datem zkoušky.

Místo konání

Kterékoliv centrum Britské rady v ČR.
Pražská pobočka: Bredovský dvůr, Politických vězňů 13, 110 00 Praha 1.

Novinka

Od 1. března 2011 došlo v rámci certifikátů Cambridge ESOL ke změně týkající se tzv. rozšířené certifikace. Toto rozšíření má do budoucna, na základě konkrétního dosaženého výsledku v testu, lépe reflektovat skutečné jazykové znalosti uchazeče. V případě, že uchazeč dosáhne v testu výsledné známky A, na jeho certifikátu přibude poznámka, že jeho skutečné jazykové znalosti jsou o úroveň vyšší, než byla úroveň testu. Naopak v případě dosažení výsledné známky D, přibude na certifikátu poznámka, že skutečné jazykové znalosti uchazeče jsou o úroveň nižší, než byla úroveň testu.

Například:
Uchazeč se přihlásí ke zkoušce FCE, jejíž obtížnost odpovídá úrovni B2. Získá-li z testu nejlepší možnou známku, tedy A, obdrží certifikát FCE s poznámkou, že jeho jazykové znalosti odpovídají úrovni C1, tedy certifikátu CAE. Získá-li z testu známku D, získá certifikát s poznámkou, že jeho jazykové znalosti odpovídají úrovni B1, tedy certifikátu PET. Při známkách B nebo C obdrží certifikát bez poznámky. Při známkách E nebo F uchazeč neprospěl, tedy certifikát nezíská vůbec.

Garance složení zkoušek

Více informací se dovíte v sekci Garance složení zkoušek.

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

TOEFL je jazykový test ověřující úroveň praktického ovládání anglického jazyka u adeptů, jejichž rodným jazykem není angličtina. TOEFL je mezinárodně uznávanou americkou standardizovanou zkouškou, kterou organizuje americké testovací centrum Educational Testing Servis (ETS). Je určena studentům se střední a vyšší pokročilostí (úroveň B1 až C1 dle Evropského referenčního rámce). TOEFL je vyžadován převážně zahraničními univerzitami a zaměstnavateli v USA (viz. seznam institucí, které uznávají TOEFL).

Zkouška se skládá ze čtyř částí: Reading, Listening, Speaking a Writing.

V České republice se testuje pouze verze TOEFL iBT (Internet-Based Testing) v certifikovaných testovacích centrech s počítačovými učebnami.

Testování probíhá v několika testovacích centrech v Praze a v jednom v Ostravě.

Oddělení studia jazyků Akademie věd, Na Florenci 3, Praha 1
Školící centrum EDU 2000, Oldřichova 49, Praha 2
U.S. Business School: Prometric Testing Center, Truhlářská 13, Praha 1.
Wall Street Institute, Perlová 5, 110 00 Praha 1

Cena zkoušky : 240 USD, nutné platit přímo u americké testovací organizace (registrovat a platit lze poštou či online). Více informací a registrační postup naleznete na stránkách testovacího centra ETS.

Aktuálně vypsané termíny, které jsou vypisovány vždy na tři až čtyři měsíce dopředu, lze nalézt na stránce oficiálních termínů TOEFL zkoušek.

Každý semestr nabízíme přípravné kurzy k této zkoušce. Rovněž Vás můžeme připravit formou individuální výuky.

Test of English for Interantional Communication (TOEIC)

The TOEIC® test je mezinárodně uznávaná forma testování, kdy není důležité splnit určenou úroveň, ale zúčastnit se. Jeho hlavní funkcí je totiž zjistit vaše opravdové jazykové znalosti, nikoliv schopnost naučit se typy testových úloh. V testu vždy uspějete, rozhodující je pouze počet získaných bodů, na jehož základě bude určena vaše skutečná jazyková úroveň dle standardizovaného Společného evropského referenčního rámce (SERR). Výstupem zkoušky je vždy (bez ohledu na získaný počet bodů) certifikát o dosažené úrovni.

Vzhledem ke své povaze je zkouška vyhledávána jednak studenty, kteří se připravují pro vstup na pracovní trh, ale i firmami, které si ověřují znalosti svých zaměstnanců formou jazykových auditů. TOEIC® test je rovněž vhodný jako součást přijímacího řízení. Víme, že v dnešní době v životopisu uvedené ohodnocení znalosti angličtiny „dobrá“ již opravdu nestačí. TOEIC® zkouška je tak jednoduchým a moderním řešením odpovídajícím současným požadavkům pracovního trhu.

Srovnání modelů certifikátů TOEIC®

  TOEIC® Listening & Reading TOEIC® Speaking & Writing
Hodnocené úrovně A1 až C2 dle SERR A1 až C1 dle SERR
Hodnotící stupně Stupnice 10 - 990 bodů;

Stupnice 5 - 495 bodů za každou z měřených znalostí
Stupnice 0 - 200 bodů za každou z měřených znalostí
Doba trvání 2 hodiny (zkouška cca 2,5 hodiny) 80 minut
Formát Volitelný test, 200 zkušebních otázek
 • Část Listening: 100 otázek — 45 minut
  (Fotografie, krátké dialogy, rozhovory, sdělení, práce a soukromý život)
 • Část Reading: 100 otázek — 75 minut
  (Doplňování vět, práce s texty, spojování faktů a informací)
Test řešený na počítači, v multimediálním prostředí.
 • Část Speaking: 11 otázek — 20 minut
  (Popis fotografií, odpovídání na otázky, vyjadřování názorů)
 • Část Writing: 8 otázek — 60 minut
  (Popis fotografií, odpovídání na žádost/pokyn, vyjadřování názorů, krátká esej)
Dostupnost Možné zorganizovat v jazykové škole Jipka v libovolném termínu, či v sídle zákazníka. V certifikovaných multimediálních střediscích, nebo v sídle zákazníka po splnění požadavků.
TOEIC je dostupný na přání v libovolném termínu pro libovolně početné skupiny. Výsledky mohou být vyhlášeny dokonce do 24 hodin od ukončení testů.

Testování v jazykové škole Jipka

V roce 2012 se jazyková škola Jipka stala akreditovaným testovacím centrem. Termíny zkoušek nejsou pevně stanoveny. Hromadné testování v Jipce probíhá přibližně jednou za dva měsíce. V případě většího počtu zájemců jsme schopni zajistit termín na přání a to jak v našich prostorách, tak v sídle klienta. Všechny naše pobočky mají k dispozici několik certifikovaných pracovníků, kteří se starají o důsledné dodržování pravidel a hladký průběh zkoušky. Výsledky se dozvíte nejpozději do 10 dnů.

Cena jazykové zkoušky (jeden modul) je 1900 Kč. Na tuto zkoušku vás můžeme připravit jak ve skupinových přípravných kurzech, tak formou individuální výuky. Pokud máte zájem pouze o složení zkoušky, můžete si vybrat z následujících termínů.

Úroveň Pobočka Termín Čas
A2 až C1 Národní 25.9.2012 9:30
21.11.2012 9:30
12.12.2012 9:30
Butovice 16.11.2012 15:00
14.12.2012 15:00
Palmovka 23.10.2012 9:00
14.12.2012 15:00
České Budějovice 18.9.2012 15:00
13.11.2012 15:00
14.12.2012 15:00
Plzeň 7.9.2012 10:00
5.10.2012 10:00
2.11.2012 10:00
7.12.2012 10:00
Rok 2013
Všechny pobočky 11.1.2013 15:00
8.3.2013
17.5.2013
12.7.2013
13.9.2013
8.11.2013

Pro registraci na zkoušku se stačí přihlásit do některého ze skupinových přípravných kurzů.

Německý jazyk

Státní jazyková zkouška

Na tuto zkoušku vás můžeme připravit formou individuální výuky.

Typy zkoušek

Základní (B2) 3000 Kč
Všeobecná (C1) 3600 Kč
Speciální překladatelská (C2) 5500 Kč
Speciální tlumočnická (C2) 6000 Kč

Termíny zkoušek

Státní jazyková zkouška se koná dvakrát do roka – na jaře a na podzim (květen a listopad) a je možno se k ní přihlásit pro jarní termín během února a března a pro podzimní termín během června až září. Zkouška se skládá vždy z písemné a ústní části. Ústní zkouška se koná nejdříve za dva týdny po písemných testech.

Ke speciálním zkouškám (překladatelská a tlumočnická) se mohou přihlásit pouze zájemci, kteří již absolvovali všeobecnou státní jazykovou zkoušku pro úroveň C1.

Přihlášky

Přihlášku můžete podat v místě konání zkoušky, tedy v Jazykové škole hlavního města Prahy.
Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána pro jarní termín nejpozději do 31. března a pro podzimní termín do 30. září.

Místo konání

Jazyková škola hlavního města Prahy (dříve Státní jazyková škola) – Školská 15, Praha 1.

Zkoušky z německého jazyka na Goethe Institutu

Pořádáme přípravné skupinové kurzy ke zkoušce ZD a ZMP. Na ostatní zkoušky vás můžeme připravit formou individuální výuky.

Typy a termíny zkoušek

Prüfungen für Erwachsene – Zkoušky pro dospělé

  písemné ústní
A1 — Start Deutsch 1 26. března 2012 26. března 2012
27. června 2012 27. června 2012
24. července 2012 24. července 2012 
A2 — Start Deutsch 2 30. března 2012 27. března 2012
28. června 2012 28. června 2012
24. července 2012 24. července 2012
B1 — Zertifikat Deutsch 17. února 2012 24. února 2012
28. března 2012 29. března 2012
11. května 2012 18. května 2012
29. června 2012 30. června 2012
25. července 2012 26. července 2012
B2 — Goethe-Zertifikat B2 3. února 2012 10. února 2012
26. března 2012 27. března 2012
27. dubna 2012 4. května 2012
27. června 2012 28. června 2012
24. července 2012 26. července 2012
C1 — Goethe-Zertifikat C1 17. února 2012 24. února 2012
26. března 2012 27. března 2012
27. dubna 2012 4. května 2012
27. června 2012 28. června 2012
C2 — Zentrale Oberstufenprüfung 28. března 2012 29. března 2012
29. června 2012 30. června 2012

Wirtschaftsdeutsch – Hospodářská němčina

  písemné ústní
B1 — Zertifikat Deutsch für den Beruf 28. března 2012 29. března 2012
C1 – Prüfung Wirtschaftsdeutch (PWD) 12. května 2012 9. června 2012

Přihlášky KDS/GDS do 15.09.2012

  písemné
C2 — Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS 7. května 2012
C2 + Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) 12.,13. května 2012

Ceny zkoušek

Typy zkoušek Cena
Zertifikat Deutsch für Jugendliche 1650 Kč
Start Deutsch 1 1800 Kč
Start Deutsch 2 2000 Kč
Zertifikat Deutsch 2900 Kč
Goethe-Zertifikat B2 3300 Kč
Goethe-Zertifikat C1 3800 Kč
Zentrale Oberstufenprüfung 4400 Kč
Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) 3500 Kč
Prüfung Wirtschaftsdeutsch (PWD) 3800 Kč
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) 6100 Kč
Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) 6900 Kč

Přihlášky

Přihlásit se je možné v kanceláři pro jazykové kurzy na Goethe Institutu.

Místo konání

Goethe Institut -Masarykovo nábřeží 32, Praha 1.

Francouzský jazyk

Státní jazyková zkouška

Na tuto zkoušku vás můžeme připravit formou individuální výuky.

Typy zkoušek

Základní (B2) 3000 Kč
Všeobecná (C1) 3600 Kč
Speciální překladatelská (C2) 5500 Kč
Speciální tlumočnická (C2) 6000 Kč

Termíny zkoušek

Státní jazyková zkouška se koná dvakrát do roka – na jaře a na podzim (květen a listopad) a je možno se k ní přihlásit pro jarní termín během února a března a pro podzimní termín během června až září. Skládají se vždy z písemné a ústní části. Ústní zkouška se koná nejdříve za dva týdny po písemných testech.

Ke speciálním zkouškám (překladatelská a tlumočnická) se mohou přihlásit pouze zájemci, kteří již absolvovali všeobecnou státní jazykovou zkoušku pro úroveň C1.

Přihlášky

Přihlášku můžete podat v místě konání zkoušky, tedy v Jazykové škole hlavního města Prahy.
Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána pro jarní termín nejpozději do 31. března a pro podzimní termín do 30. září.

Místo konání

Jazyková škola hlavního města Prahy (dříve Státní jazyková škola) - Školská 15, Praha 1.

Zkoušky DELF a DALF

Mezinárodně uznávané zkoušky, po jejichž složení získáte certifikát, který je platný bez časového omezení. Pořádáme přípravné skupinové kurzy ke zkoušce DELF. Na ostatní zkoušky vás můžeme připravit formou individuální výuky.

Typy zkoušek

DELF (Diplôme d'Études de Langue Française) 700 - 1800 Kč
dle úrovně od A1 do B2
DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) 2200 - 2800 Kč
dle úrovně C1/C2

Termíny zkoušek

Mezinárodně uznávané zkoušky DELF a DALF pro úrovně od A1 do C2 dle ERR se konají dvakrát do roka – v únoru  a v červnu. Zkoušky se skládají vždy z písemné a ústní části vždy v jeden den.

Přihlášky

Přihlášku můžete podat v místě konání zkoušky, tedy ve Francouzském Institutu Praha.

Místo konání

Francouzský Institut Praha - Štěpánská 35, Praha 1.

Španělský jazyk

Státní jazyková zkouška

Na tuto zkoušku vás můžeme připravit formou individuální výuky.

Typy zkoušek

Základní (B2) 3000 Kč
Všeobecná (C1) 3600 Kč
Speciální překladatelská (C2) 5500 Kč
Speciální tlumočnická (C2) 6000 Kč

Termíny zkoušek

Státní jazyková zkouška se koná dvakrát do roka – na jaře a na podzim (květen a listopad) a je možno se k ní přihlásit pro jarní termín během února a března a pro podzimní termín během června až září. Skládají se vždy z písemné a ústní části. Ústní zkouška se koná nejdříve za dva týdny po písemných testech.

Ke speciálním zkouškám (překladatelská a tlumočnická) se mohou přihlásit pouze zájemci, kteří již absolvovali všeobecnou státní jazykovou zkoušku pro úroveň C1.

Přihlášky

Přihlášku můžete podat v místě konání zkoušky, tedy v Jazykové škole hlavního města Prahy.
Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána pro jarní termín nejpozději do 31. března a pro podzimní termín do 30. září.

Místo konání

Jazyková škola hlavního města Prahy (dříve Státní jazyková škola) - Školská 15, Praha 1.

Zkouška DELE

Diplomy DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) jsou mezinárodně uznávaným oficiálním dokladem potvrzujícím úroveň znalosti španělštiny jako cizího jazyka. Vydává je španělské Ministerstvo školství a jeho jménem je předává Instituto Cervantes. Existují pro všech šest úrovní dle ERR. Podobně jako zkoušky z ostatních světových jazyků se i tyto skládají z pěti částí – čtení, psaní, poslech, gramatika, ústní projev.

Typy zkoušek

A1 1230 Kč
A2 1530 Kč
Diplom DELE Inicial (B1) 1740 Kč
Diplom DELE Intermedio (B2) 2060 Kč
Diplom DELE C1 2300 Kč
Diplom DELE Superior 2400 Kč

 

Termíny zkoušek

Nejbližší termín konání je jarní. Zkoušky se konají v květnu 2012, a to v pátek 25. 5.  sobotu 26. 5. 2012. Podzimní zkoušky se konají v listopadu, a to v pátek 9. 11. a sobotu 10. 11. 2012.

Přihlášky

Přihlášku můžete podat v místě konání zkoušky, tedy ve Institutu Cervantes. Zápisy pro podzimní termíny probíhají od 27. 2. do 20. 4. 2012 pro jarní termín a od 3. 9. do 5. 10. 2012 pro podzimní termín..

Místo konání

Instituto Cervantes. Pražská pobočka sídlí na adrese Na Rybníčku 6, Praha 2.
Další testovací centra naleznete v Brně a Českých Budějovicích – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, Jeronýmova 10, České Budějovice.